Föreningen


FÖRENINGSFAKTA

GLÖTE DUSCH och BASTUFÖRENING

c/o Bo Ågren

Glöte 202   842 91 SVEG

Hemsida: www.gloteduschobastu.se

E-post: info@gloteduschobastu.se

Bankgiro: 644-4921

Information och bokningar: 070-696 41 15


STYRELSEN

Bo Ågren ordförande och kassör

Lennart Steen, ledamot

Thomas Fagerström, ledamot

Leif Fagerström, ledamot

Anna-Lisa Östling, revisor

Iris Halvarsson, revisor


ÅRSSTÄMMA

Enligt stadgarna hålls årsstämma senast under mars månad årligen. Tid och plats för stämman hittar du i kalendern på www.glote.se


DOKUMENT

Föreningens stadgar kan laddas ner här.FÖRENINGENS HISTORIA

Föreningen Glöte Badhusförening u.p.a. bildades 1943 och med mycket ideellt arbete och gemensamma krafter byggdes "Badhuset" upp. I december 1949 genomfördes premiärbadet. Under 1950 badade 1 042 vuxna och 393 skolbad noterades. Under åren som följde inköptes diverse utrustning och fester hölls för att få råd att köpa en tvättmaskin.

Under de senaste åren har "Badhuset" genomgått en upprustning såväl inomhus som utomhus. Det mesta av arbetet sker genom ideella insatser.


År 2015 ombildades föreningen och blev Glöte Dusch & Bastuförening. Föreningen har för närvarande ca 100 medlemmar och nya medlemmar hälsar hjärtligt vägkomna!


Tips!

Om Badhusets historia och mycket annat finns att läsa om i boken Glöte genom 600 år. Boken kan köpas via Glöte Byalags hemsida.